Destrukcja demokracji – list otwarty do pana Zbigniewa Ziobry – ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego

W ostatnich miesiącach, zwłaszcza przy okazji dyskusji nad kształtem ustaw o ustroju sądów mówił pan o tym, że Polacy nie chcą opieszałego wymiaru sprawiedliwości. Czy postulat ten nie dotyczy również podległej panu prokuratury? – pisze Witold Bereś

Czytaj dalej