Zażalenie na zatrzymanie przez policję. Sąd przesłuchał świadków

Przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy odbyło się kolejne posiedzenie w związku z zażaleniem Adama Czerwońca (Obywatele RP) na zatrzymanie przez policję 1 sierpnia 2017 r. Tego dnia przez Warszawę przeszedł marsz ONR. Policja legitymowała Obywateli RP