Z sądu. Postępowania umorzone, zarzuty oddalone

Obwinieni realizowali swoje konstytucyjne prawo do zgromadzeń – mówił adwokat, a sędzia przyznał mu rację i umorzył postępowanie. W czwartek w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieście odbyły się kolejne posiedzenia w sprawie umorzenia postępowań dotyczących wydarzeń z lipca 2017 pod Sejmem