Wehikuł czasu Beresia. SYRENKA WYSZKOWSKIEGO

Roczny budżet IPN to 270 milionów złotych. To dużo czy mało? Nie wiem. Wiem, że roczny budżet Polskiej Akademii Nauk to 80 milionów