Wehikuł czasu Beresia. ARTYŚCI DO PIÓR

Nadzieja jest w artystach i sztuce. Bo artysta (prawdziwy i skuteczny, przemawiający do odbiorców i budzący emocje) nigdy nie stworzy udanego dzieła na zamówienie dyktatora