W Stargardzie przypomnieli, że konstytucja powinna być przestrzegana

Kilkanaście osób demonstrowało niedzielę w Stargardzie w ramach 7. Ogólnopolskiej Literiady. Ułożyli napis „Naród” i „Konstytucja”. Demonstrujący stanęli też z postulatami Piotra Szczęsnego, który w październiku ub. roku podpalił się przed Pałacem Kultury w Warszawie