Sąd Okręgowy wydał prawomocny wyrok: zażalenie policji jest bezzasadne

Sąd Rejonowy prawidłowo orzekł, że czyny obwinionych nie zawierają znamion wykroczenia, zaś skarga policji jest bezzasadna – uznał Sąd Okręgowy w Warszawie i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w sprawie kontrmiesięcznicy 10 czerwca 2017. Wyrok jest prawomocny

Read more

Sędzia uznała zażalenie policji. Sprawa wraca do Sądu Rejonowego

Sąd pierwszej instancji powinien dokonać szczegółowej analizy szkodliwości społecznej czynów popełnionych przez obwinionych – uzasadniała sędzia Grażyna Puchalska i uznała zażalenie policji na umorzenie postępowanie w sprawie 18 osób, obwinionych o przeszkadzanie miesięcznicy 10 czerwca zeszłego roku

Read more

Oskarżony o przemoc wobec policjanta Obywatel RP został uniewinniony

Tadeusz Jakrzewski został oskarżony o to, że podczas kontrmiesięcznicy w maju 2017 roku stosował przemoc oraz groźbę bezprawną wobec funkcjonariusza policji. W czwartek zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd uniewinnił Obywatela RP od zarzucanych mu przez prokuraturę czynów

Read more