Sędziowie: skarżący niewątpliwie zostali pozbawieni wolności

Kolejni sędziowie orzekają, że przetrzymywanie przez kilka godzin w radiowozach policyjnych lub na korytarzach komisariatów nie jest doprowadzaniem ani częścią procedury legitymowania, jak twierdzi policja. To zatrzymanie, które zgodnie z prawem podlega kontroli sądowej