Sąd Rejonowy we Wrocławiu uniewinnił Obywateli RP

Zachowanie obwinionych nie było społecznie szkodliwe. Korzystali oni z wyrażonej w Konstytucji wolności zgromadzeń. Pikieta miała charakter pokojowy, a dyskomfort komendanta policji komisariatu przy ul. Trzemeskiej nie może być uznanym za jakąkolwiek szkodę