Proces za demonstrację przed Sejmem. Wielu świadków nie pamięta tamtej nocy

Kolejna rozprawa w tzw. „procesie trzynastu” odbyła się we wtorek 24 kwietnia w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieście. Sąd przesłuchał ośmiu świadków – policjantów