Policja użyła nieuzasadnionych środków przymusu bezpośredniego

Przed Sądem dla m. st. Warszawy odbyło się w środę 10 stycznia ostatnie posiedzenie w związku z zażaleniem Adama Czerwońca (Obywatele RP) na zatrzymanie przez policję. Chodzi o zatrzymanie 1 sierpnia 2017 roku podczas marszu ONR