Ogrodzenie Sejmu od wolności. Sąd uniewinnił Obywateli RP

Niewinni! Tak orzekł sąd wobec Ewy Błaszczyk, Wojciecha Kinasiewicza, Pawła Kasprzaka i Tadeusza Jakrzewskiego, którzy zdaniem prokuratury i oskarżyciela posiłkowego wkroczyli bezprawnie na teren Sejmu naruszając mir domowy marszałka Marka Kuchcińskiego