Dołącz do deklaracji nieposłuszeństwa

Zastanów się dobrze! Podpisując naszą deklarację łamiesz prawo!

Przystępując do protestu wyrażasz gotowość poniesienia karnych konsekwencji. Deklarujesz gotowość kontynuowania protestu i solidarność z pozostałymi sygnatariuszami deklaracji.

Podpisując deklarację oświadczasz, że jesteś pełnoletnim obywatelem RP.

Tekst deklaracji zostanie przesłany do kancelarii Prezydenta RP, natomiast o fakcie jej podpisania zostanie powiadomiona prokuratura.

Podaj swój adres — będzie przesłany do kancelarii oraz prokuratury. Twoje dane nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu i nikomu innemu nie będą udostępnione.

Podpisz deklarację obywatelskiego nieposłuszeństwa

Podpisz deklarację obywatelskiego nieposłuszeństwa

Sending

 

Przepraszamy — strona w rekonstrukcji po zniszczeniu bazy danych sygnatariuszy. Lista podpisów zostanie odtworzona i uruchomiona wkrótce.