Niewinni. Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok pierwszej instancji

Sędzia Krzysztof Głowacki w uzasadnieniu podtrzymania wyroku pierwszej instancji stwierdził, że w treści apelacji złożonej przez Komisariat Policji Wrocław Stare Miasto (słynna Trzemeska) nie ma merytorycznych argumentów, do których mógłby się odnieść