Nieposłuszny obywatel przed sądem państwa prawnego. Instrukcja obsługi

Umiejętności właściwego reagowania na akty obywatelskiego nieposłuszeństwa jest jednym z istotnych kryteriów dojrzałości demokracji i prawa – pisze adwokat Radosław Baszuk