Demokracja uliczna z ilościowej przechodzi w jakościową

Podczas październikowej miesięcznicy Anno Domini 2017 wydarzyła się rzecz niespotykana. Liczba demonstrantów po obu stronach barykady była zdecydowanie mniejsza niż liczba policjantów i BOR-owców ściągniętych do zapewnienia spokojnego przemarszu zwykłemu posłowi